Khóa Huy Hoàng EX 5810

KHÓA TAY NẮM EX 5810

– Loại khóa: Khóa tay nắm (Khóa tay gạt)
– Màu sắc: Bạc
– Số chìa đi kèm: 03 chìa
– Chất liệu: Hợp kim